Cercul studenţesc „Logistics Information Systems”

Coordonator: Lect.dr.ing. Liviu ŞERBĂNESCU

În cadrul Cercului studenţesc „Logistics Information Systems”, studenţii au acces la ultimele tehnici de programare C/C++ pentru aplicaţii cu baze de date, cum ar fi:

  • Dezvoltarea aplicaţiilor open-source cu baze de date PostgreSQL şi interfeţe grafice în C++:
    • Programarea la nivel de server de baze de date
    • Interfeţe grafice în C++ utilizând biblioteca wxWidgets
    • Generarea de rapoarte în format PDF cu biblioteca HARU
  • Dezvoltarea de aplicaţii complexe utilizând tehnica programării orientate pe obiecte
  • Dezvoltarea de sisteme decizionale, folosind tehnici de optimizare hibride