Regulament practică studențească

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

REGULAMENT PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ STUDENŢEASCĂ

Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea profesională a studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti din Universitatea Hyperion. Ea permite studentilor să se familiarizeze cu universul profesional şi să aplice cunoştinţele acumulate. Următoarele informaţii ajută în obţinerea unei tranziţii reuşite de la stadiul de student la cel de profesionist remunerat. Urmând aceste instrucţiunile acestui regulament, studenţi ar trebui să se descurce excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică, ci şi în carieră.

Prezentul regulament se adresează direct studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti din Universitatea Hyperion, în special programului de studiu Automatică şi Informatică Aplicată.

Descarcă regulament: